Rehabilitacja

Prowadzimy rehabilitację neurologiczną, ortopedyczną (w tym po zabiegach ortopedycznych) pulmonologiczną (min. u pacjentów po przebyciu COVID-19).

 

W trakcie przebywania pacjent ma zapewnioną

 

- opiekę lekarską

- opiekę pielęgniarską

- zabiegi rehabilitacyjne

- wyżywienie zgodne z dietą pacjenta 

- zapewnienie zajęć dodatkowych pomiędzy świadczeniami

 

Cena pakietu podstawowego za dobę to 350 zł zawiera

 

- 2 godziny rehabilitacji od poniedziałku do piątku

- opieka lekarska

- opieka pielęgniarska 24/h

- grupowa terapia zajęciowa

- wyżywienie 5 posiłków wg diety pacjenta

 

Rozszerzenie pakietu o dodatkową rehabilitacje, konsultacje lekarskie specjalistyczne - cena ustalana indywidualnie 

 

Minimalny czas pobytu to 10 dni.

 

W naszym ośrodku opiekuńczo-leczniczym kładziemy ogromny nacisk na kompleksową opiekę i wsparcie dla naszych pacjentów. Jednym z kluczowych filarów naszej oferty są sesje terapii zajęciowej, które stanowią niezwykle istotny element w procesie rehabilitacji i poprawy jakości życia.

 

Terapia zajęciowa jest spersonalizowanym podejściem do rehabilitacji osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, skupiającym się na różnorodnych formach aktywności, w tym muzykoterapii, aromaterapii oraz socjoterapii. Codziennie odbywają się zarówno sesje grupowe, umożliwiające integrację i wymianę doświadczeń, jak i indywidualne zajęcia dostosowane do potrzeb konkretnego pacjenta.

 

Poprzez udział w zajęciach artystycznych, ruchowych i integracyjnych pacjenci nie tylko rozwijają swoje umiejętności manualne, intelektualne i fizyczne, ale również doświadczają emocjonalnej i psychologicznej poprawy. Cel terapii zajęciowej to nie tylko zwiększenie sprawności i adaptacji do codziennego życia, ale także kształtowanie poczucia własnej wartości oraz wsparcie dla zdrowia psychicznego.

 

Nasza kadra specjalistów dba o to, by sesje terapii zajęciowej były nie tylko skuteczne, ale również angażujące i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Staramy się stworzyć przyjazne i inspirujące środowisko, które sprzyja rozwojowi naszych podopiecznych.

 

Terapia zajęciowa stanowi fundamentalny element naszej opieki, ponieważ nie tylko wspiera rozwój fizyczny, ale również umysłowy i emocjonalny każdej osoby, która korzysta z naszych usług. Zależy nam na zapewnieniu nie tylko profesjonalnej opieki medycznej, ale także na tworzeniu warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi każdego pacjenta

W naszym ośrodku oferujemy naszym pacjentom regularne sesje terapii zajęciowej, które obejmują elementy muzykoterapii, aromaterapii oraz ludoterapii, a także socjoterapię. Codzienne zajęcia odbywają się zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Terapia zajęciowa stanowi integralną formę rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, angażując je w różnorodne warsztaty artystyczne, ruchowe oraz integracyjne. Jej priorytetem jest rozwój sprawności intelektualnej, manualnej oraz fizycznej pacjenta. Uczestnictwo w terapii zajęciowej odgrywa istotną rolę w aspekcie psychicznym osób z dysfunkcjami - pozwala na odczucie ulgi wobec własnych ograniczeń, rozwija wrażliwość, kształtuje poczucie własnej wartości oraz wspomaga adaptację do życia społecznego

32-046 Nowa Wieś 108

Zadzwoń do nas

696 217 319

Napisz do nas

 

kontakt@dlubniapark.pl

Strona stworzona przez Multisub

32-046 Nowa Wieś 108

Zadzwoń do nas

 

696 217 319